gladiolusbyzantius20170506.jpg Gladiolus byzantinus 20170506